Category: วาไรตี้

พาไปรู้จัก ‘โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน’ สาเหตุร้ายของอาการบ้านหมุน

หลายคนอาจตื่นมาแล้วมีอาการแปลกๆ อย่างตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆ แล้วลุกขึ้นมาจากเตียงอย่างกะทันหัน อยู่ดี...