Tagged: แอนดรอยด์

YouTube

แอปพลิเคชัน YouTube บน Android ยกเลิกการข้ามวิดีโอด้วยการแตะ

คนที่เป็นสายดูวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเวลาที่ใช้งานแอปพ...

Huawei P30 Pro

อยากรู้ว่า ! ‘Huawei P30 Pro’ มีชิ้นส่วนประกอบจากสหรัฐฯ อยู่เท่าไหร่กันนะ ?

ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่าง 2 ผู้นำประเทศ สหรัฐอเมริกาและจีนจนทำให้สถานการณ์อันตึงเครียดคลี่คลา...