ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2561

งานเดือนเก้าเป็ง เมืองจอมทอง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระราชทานพระทักขิณโมลีธาตุ ในวันท...