โควิดวันนี้ ไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 18 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 1,911 คน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด สถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายให...