Monthly Archive: พฤศจิกายน 2020

iPhone 12

กล้องของ iPhone 12 ไม่สามารถซ่อมเองได้แล้ว ต้องส่งซ่อมผ่านศูนย์ของ Apple เท่านั้น

ปกติแล้ว ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone โดยทั่วไปมักมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนที่ซื้อเครื่องใหม่ ...

YouTube

แอปพลิเคชัน YouTube บน Android ยกเลิกการข้ามวิดีโอด้วยการแตะ

คนที่เป็นสายดูวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเวลาที่ใช้งานแอปพ...