ชูสามนิ้ว คืออะไร หมายถึงอะไร

ชูสามนิ้ว นั้นเรียกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่ถูกนำมาใช้บ่อยในช่วงนี้ แต่ที่มามาจากไหน เเละคว...