Monthly Archive: กรกฎาคม 2019

Huawei P30 Pro

อยากรู้ว่า ! ‘Huawei P30 Pro’ มีชิ้นส่วนประกอบจากสหรัฐฯ อยู่เท่าไหร่กันนะ ?

ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่าง 2 ผู้นำประเทศ สหรัฐอเมริกาและจีนจนทำให้สถานการณ์อันตึงเครียดคลี่คลา...