เข้าใจกันใหม่ ! ‘แบคทีเรีย’ ต่างหากที่ทำให้ฟันผุ

ตามความเข้าใจของคนทั่วไป เวลาที่ในช่องปากของเรามีฟันผุ ก็จะนึกกันว่ามีสาเหตุมาจาก ‘แมงกินฟัน&#...